Monthly Archives: november 2012

Najaarsvergadering

Namens het bestuur willen we alle leden van harte uitnodigen voor het bijwonen van de najaarsvergadering. De najaarsvergadering vindt plaats op 13 – 11 2012. Aanvang om 20.00 uur in de kantine. De agenda luidt :  Opening voorzitter. Notulen vorige … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment